...atbrīvotu cilvēku materiālo jutekļu baudas nesaista. Viņš vienmēr ir gremdējies sevī un bauda prieku sevī. Sevi apzinājusies dvēsele šādi gūst bezgalīgu laimi, ... .