Kas nevienu neapskauž un ir labs draugs visām dzīvām būtnēm, kas neko neuzskata par savu īpašumu un ir brīvs no neīstā es, kas ir vienāds laimē un nelaimē, kas ir pacietīgs, vienmēr apmierināts, kas valda pār sevi, ... . Kas nesatrauc citus, un ko nesatrauc citi, kas ir līdzsvarots laimē un ciešanās, bailēs un bažās, ..., kas nelīksmo un neskumst, nežēlojas un nevēlas, kas atsakās no visa labvēlīgā un nelabvēlīgā, ..., kas vienāds pret draugiem un ienaidniekiem, kas līdzsvarots godā un negodā, karstumā un aukstumā, laimē un ciešanās, slavā un neslavā, kas nekad nav sliktā sabiedrībā, kas vienmēr ir kluss un apmierināts ar visu, kas neraizējas par savu dzīves vietu, ... . Kas ar pilnīgu ticību iet pa mūžīgo garīgās kalpošanas ceļu un kam Es esmu augstākais mērķis, tas Man ir ļoti, ļoti dārgs.

+1
+39
-1