Kas dzimis, tas noteikti mirs; kas miris, tas noteikti piedzims atkal. Tāpēc nebēdājies un pildi savu neizbēgamo pienākumu.

+1
-41
-1