Dusmas rada galīgus maldus, un maldi aptumšo apziņu. Kad apziņa ir aptumšota, zūd saprāts, un, kad zūd saprāts, tad cilvēks no jauna krīt materiālās pasaules atvarā.