Laime un ciešanas uz laiku atnāk un noteiktā laikā aiziet, tāpat kā atnāk un aiziet ziema un vasara. Tās rada jutekļu uztvere, tāpēc jāmācās tās pārciest ar mierīgu prātu.