Kas vēl pirms aiziešanas no ķermeņa spēj paciest materiālo jutekļu spiedienu un savaldīt vēlmju un dusmu spēku, tam klājas labi, un viņš ir laimīgs šai pasaulē.