... augstāk attīstīts ir tas, kas vienādi izturas pret godīgiem labvēļiem, mīlošiem labdariem, vienaldzīgajiem, starpniekiem, skauģiem, draugiem un ienaidniekiem, dievbijīgajiem un grēciniekiem.

+1
-41
-1