Tikai slima dvēsele alkst neiespējamo un ir kurla pret cita bēdām.