Cilvēki brieduma gados atkal atgūst jaunību, bet brīvu no kaislībām.