Absolūtais, lai arī uz ko tas neattiektos, nav attiecināms ne uz dabu, ne cilvēka prātu.