Liktenis - tirānam: ļaundarības attaisnojums, muļķim - neveiksmes attaisnojums.

+1
+24
-1