Bezdievība - galvenā no lielajām pasaules reliģijām.