Pacietība - vāja ar tikumu maskēta izmisuma izpausme.

+1
-19
-1