Nākotne - laika periods, kad mums klājas lieliski, draugi uzticami un laime garantēta.