Lielas valsts vienīgais veselīgais pamats ir nevis romantika, bet valstiskais egoisms, un nepieklājas lielai valstij ķerties pie lietām, kas neskar tās intereses.