Revolūcijas iecer ģēniji, īsteno fanātiķi, bet tās augļus piesavinās niecības.