Uzticība - tikums, kas piemīt tiem, kuri tūlīt tiks nodoti.