Strīds - viens no veidiem, lai stiprinātu savu oponentu viņa maldos.

+1
+15
-1