Izlieto tev atvēlēto laiku tā, lai vecums negremztos par velti nodzīvoto jaunību.