Lielākā nelaime, ko var nest mainīgais liktenis,- būt bijušam laimīgam pagātnē.