Daudzi no saviem bērniem gūst savus mocītājus.

+1
+19
-1