Daudzi no saviem bērniem gūst savus mocītājus.

+1
+37
-1