Ja šajā pasaulē būt tikumīgam būtu izdevīgi, tad veselais saprāts mūs spiestu kļūt par labiem cilvēkiem, bet savtīgums mūs pārvērstu par svētajiem. Un mēs visi kā eņģeļi dzīvotu uz laimīgas zemes, kur nav nepieciešamības pēc varoņiem. Bet īstenībā redzot, ka alkatība, naids, skaudība, lepnība, nolaidība, iekāre un nesaprātība parasti ir daudz izdevīgākas par pazemību, šķīstību, izturību, taisnīgumu un gudrību, un mums ir jāizdara izvēle - tad, lai paliktu par cilvēkiem, mūsu pienākums ir atturēties no kārdinājumiem pat tad, ja mēs riskējam kļūt par varoņiem.