Likumdevējam ir jātiecas nevis pēc patiesības, bet lietderības.