Rūpīga reliģiskās iecietības pētījuma rezultāti pierāda, ka jebkurā kristietiskā valstī, kur valda reliģiska iecietība, to garīdzniecībai ir uzspiedusi laicīgā vara.