Rūpīga reliģiskās iecietības pētījuma rezultāti pierāda, ka jebkurā kristietiskā valstī, kur valda reliģiska iecietība, to garīdzniecībai ir uzspiedusi laicīgā vara.

+1
-59
-1