Mēs nekādā gadījumā nedrīkstam jaukt kritiku, kas par sevi ir viens no cildenākajiem mākslas mērķiem, ar pret personu vērstu zemisku satīru: pirmās priekšrocība ir tāda, ka tā dara labāku neaizvainojot.