Kaislība nav nekas cits kā pretdarbības iekvēlināta vēlme.