Sirsnīga grēku nožēla ne ar ko neatšķiras no citas labas rīcības: tā arī saņem balvu.