Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, veikalnieciskums vajadzīgs ne mazāk par zināšanām.

+1
+27
-1