Lai sasniegtu iecerēto mērķi, lietišķums ir ne mazāk nepieciešams par zināšanām.

+1
0
-1