Spēks mums dots, lai sargātu savu īpašumu, nevis piesavinātos svešu.

+1
+30
-1