Gara klātesamība - stūrmanis, kas glābj mūs no bojāejas. Jebkuras dzīves vētras laikā tas nekad neatstāj stūres ratu un nepamet savu kuģi viļņu varā.