Ir skaidras patiesības un dziļas patiesības. Skaidras patiesības pretstats ir maldi. Dziļas patiesības pretmets ir cita, ne mazāk dziļa, patiesība.

+1
-18
-1