Nelaime līdzinās kalēja veserim: sitot tā vienlaicīgi arī veido.