Nelaime līdzinās kalēja veserim: sitot tā vienlaicīgi arī veido.

+1
+25
-1