Ilūzija mūsu laimei ir nepieciešama tikpat lielā mērā, cik īstenība.