Taisnīga uzslava bērnam vajadzīga tāpat kā saules gaisma ziediem.