Jo vairāk mēs runājam par saviem tikumiem, jo mazāk tiem tic.