Pats spēcīgākais cilvēks tas, kas ne uz vienu nepaļaujas.