Cilvēka dzīvei tik jēga ir tiktāl, ciktāl viņš ienes jēgu citu cilvēku dzīvē ar mīlestības, draudzības, līdzcietības starpniecību un protestējot pret netaisnību.