Nāves bailes ir šausmīgākas par pašu nāvi.

+1
-11
-1