Nāves bailes ir šausmīgākas par pašu nāvi.

+1
-18
-1