Mūsu labklājība - ir tikai mijiedarbojošos apstākļu līdzsvars, un mūsu gudrības uzdevums ir neļaut negaidītajam izjaukt šo līdzsvaru.

+1
-28
-1