Līdzīgi tam, kā lielā augstumā, arī augstos amatos cilvēkus piemeklē reibonis.