Un dvēselei nebūs sāta. Cilvēks, kas apņēmis valdnieka meitu par sievu, gādā, lai viņai netrūktu ne greznības, ne uzmanības, bet viss velti: viņai viss liekas nenozīmīgs, bezvērtīgs, jo viņa nespēj aizmirst savu augsto izcelsmi. Līdzīgi arī dvēsele - kaut arī cilvēks sagādātu tai visas zemes baudas, tai nav gana, jo viņa ir debess meita.