Visgodājamākā uzvara - tā, kas izcīnīta pār egoismu.