Lai apspriestos ir nepieciešamas vairākas galvas, lai darbotos - viena.

+1
-10
-1