Lai apspriestos ir nepieciešamas vairākas galvas, lai darbotos - viena.