Mūsu labklājība ir vairāk atkarīga no mūsu principiem un to pielietojuma, kā no jebkura cita cēloņa.