Bīsties no Radītāja, mūsu tēvu Dieva, un kalpo tam aiz mīlestības, jo bailes mudina vairīties no grēka, bet mīlestība - mudina uzcītīgi pildīt Dieva baušļus.