Kaislības rada vairāk mocekļu nekā visas reliģijas kopā.

+1
+14
-1