Kaislības rada vairāk mocekļu nekā visas reliģijas kopā.