Iztēle mūs nepārtraukti maldina, rādot mums visu labāku vai sliktāku, kā tas patiesībā ir.