Laiks bieži nosit tos, kuri cenšas to nosist.

+1
+16
-1