Cilvēki nebūtu tik nelaimīgi, ja vairāk mīlētu cits citu.