Cilvēki nebūtu tik nelaimīgi, ja vairāk mīlētu cits citu.

+1
+15
-1